Tea 茶

category

Tea 茶

author

admin

“Tea 茶”

วัฒนธรรมการดื่มชามีอยู่ทั่วทั้งประเทศตะวันออกและตะวันตก จีนก็เป็นหนึ่งประเทศที่มีลักษณะและวัฒนธรรมการดื่มชาที่ยาวนานและเป็นเอกลักษณ์ เราได้มีโอกาสไปพบการจัดโต๊ะดื่มชาแบบคนจีนที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยก่อน ที่จัดเรียงบนเฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัย ดูน่าสนใจและได้บรรยากาศที่ดีมาก จึงนำมาเขียนลงใน blog นี้

Culture of tea drinking has spread all over East and West. China is one country having a long and rich culture for it. Photos taken show how they traditionally lay the tea table (with contemporary furniture).

—————————————

IN LOVE
– OCT Loft, Shenzhen –

 

"Gallery"

 

Leave a comment

%d bloggers like this: