Many go Round

category

many go Round

author

admin

“Look around where people don’t”

งานดีไซน์ที่ดีหลายครั้งเกิดจากมุมมองที่แตกต่าง และบางมุมมองก็เกิดจากทักษะหรือความรู้ที่แตกต่าง “Many go Round” เป็นแบรนด์ที่บอกเล่าเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจน จากการที่ผู้ก่อตั้งทั้งสาม “คณิน ชื่นมีเชาว์”, “วรสิทธิ์ แสงศิริ”, และ “พีรวัฑฒ์ เตชะวิเศษ” เรียนจบมาด้วยกันจากสาย Industrial design แต่ออกมาทำงานกันคนละเส้นทาง สุดท้ายกลับกลายเป็นจุดแข็งของบริษัทที่นำเอาความรู้จากหลายแขนงมาเชื่อมโยงใช้ในงานดีไซน์ตั้งแต่ วัตถุดิบ การผลิต ไปจนถึง packaging
งานของ Many go Round เป็น ‘เฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็ก’ ที่เติมเต็มช่องว่างความต้องการของผู้คน เนื่องจากเฟอร์นิเจอร์ขาดใหญ่นั้นมีขายอยู่มากมาย แต่ด้วยชีวิตแบบคนเมืองที่อาศัยอยู่ในคอนโดพื้นที่จำกัด จึงทำให้เฟอร์นิเจอร์ขนาด compact สามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้านี้ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีเรื่องของการดีไซน์แบบถอดประกอบ ง่ายต่อการขนย้าย ขนส่ง โดยเน้นเรื่องของความแข็งแรง และความง่ายในการประกอบด้วย
พูดถึงเรื่องมุมมองนั้น จุดเริ่มต้นของ Many go Round ก็เกิดจากการมองในมุมที่ทั้ง 3 คนถนัด นั่นคือการมองแบบ Industrial design เริ่มจากวัสดุตัวเด่นของแบรนด์ Wood composite plactic เป็น eco material ที่คุณคณินบอกว่ามีการพูดถึงวัสดุชนิดนี้กันในวงการดีไซน์มานานแล้ว แต่ยังไม่มีการนำมาใช้อย่างแพร่หลาย และเมื่อวัสดุหลักเป็น eco แล้ว จึงคิดกันต่อในเรื่องนี้จนได้การรีไซเคิลแม่พิมพ์พลาสติกเก่าที่ถูกทิ้งให้ตกรุ่นมาใช้เป็นส่วนหน่ึงในการชิ้นงาน และเรื่องของงานไม้ ที่ใช้ไม้ยางในประเทศส่งเสริมในเรื่องการใช้ของไทย
ก้าวต่อไปนั้น Many go Round ได้มองถึงเรื่องกาลรีไซเคิลของดีดีที่ถูกทิ้งไม่ใช้งานตามโรงงาน ให้เป็นหลักของแรงบันดาลใจในการออกแบบ ซึ่งคงไม่ได้หยุดอยู่แค่พลาสติกหรือไม้อย่างแน่นอน เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องหลังบ้านที่ผู้ใช้งานบางกลุ่มอาจจะไม่ได้ทำความเข้าใจ หรือไม่ให้ความสนใจมากนัก แต่พวกเขาก็ยังยืนหยัดทำต่อไปให้ดีที่สุด มองหาสิ่งรอบตัวที่สามารถเพิ่มคุณค่า และนำมาใส่ดีไซน์ให้เป็นโปรดักส์ที่น่าใช้ให้แก่ลูกค้าได้ เหมือนกับความหมายของชื่อแบรนด์ Many go Round ที่แปลงชื่อมาจากเครื่องเล่น ‘ม้าหมุน (Merry-go-round)’ – “สิ่งรอบตัวสนุกกว่าที่คุณคิด มองหาสิ่งที่มีค่ารอบๆ บนม้าหมุนอาจมีทั้งขึ้นและลง มันอาจเป็นการหมุนวนที่ดูเหมือนจะไม่มีวันจบ แต่เมื่อเล่นจนครบรอบแล้ว เราก็ยังจะมีความกระตือรือร้นที่จะขึ้นไปเล่นอีกครั้งเสมอ”

Original Brand: many go Round

Leave a comment

%d bloggers like this: